Tipărire

Bun Venit!

DECAN al facultăţii : Prof.univ.dr. ION MARIN

PRODECANI : Conf.univ.dr. IOANA GOLU,   Conf.univ.dr. FELIX IONESCU MIRCEA MELINEŞTI


Director de Departament : Prof.univ.dr. TUDOR AMZA

Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

DREPT

ZI, 4 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 80 Lei

Taxe de şcolarizare: 2100 Lei

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

zi, 3 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

  • Diplomă/adeverinţă de bacalaureat în original;
  • Certificat de naştere (copie legalizată);
  • Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite;
  • 3 fotografii color tip act de identitate;
  • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
  • Adeverinţă medicală.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Ştiri şi Evenimente

Zilele Hyperion – CAMPIONAT DE TENIS DE MASĂ
ORGANIZATORI: Universitatea Hyperion (UH) Liceul Teoretic Hyperion (LTH) Hyperion Interact Club (HIC) Scopul campionatului nu este acela de a incorona campioni sau de a stabili ierarhii, ci de a organiza o activitate extracurriculara de relaxare pent
Acţiune umanitară – COZONACI DE PAŞTE
COMUNICAT DE PRESĂ ACŢIUNE UMANITARĂCOZONACI DE PAŞTE Universitatea Hyperion din Bucureşti, Fundaţia Universitară Hyperion, Liceului Teoretic  Hyperion, Hyperion Interact Club şi Asociaţia Sportivă Şcolară Hyperion organizează acţiunea umanitară „Cozonaci de Paşte”. Evenim
Sesiunea de comunicări stiinţifice - Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, mai 2013
Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei vă adresează invitaţia de a participa şi de a vă expune opiniile  în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice, cu tema: ”ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN CONTEXTUL NOILOR CODURI”, care va avea loc în zilele de 1