Tipărire

Bun Venit!

DECAN al facultăţii : Prof.univ.dr. TUDOR AMZA

PRODECAN : Conf.univ.dr. IFRIM ION

Director de Departament : Conf.univ.dr. FELIX IONESCU MIRCEA MELINEŞTI


Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

DREPT

ZI, 4 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 80 Lei

Taxe de şcolarizare: 2100 Lei

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

zi, 3 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

  • Diplomă/adeverinţă de bacalaureat în original;
  • Certificat de naştere (copie legalizată);
  • Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite;
  • 3 fotografii color tip act de identitate;
  • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
  • Adeverinţă medicală.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Ştiri şi Evenimente

Sesiunea de comunicări stiinţifice 2014 - ”DREPTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI REFORMĂ”
COMUNICAT  cu privire la sesiunea ştiinţifică anualcuparticipare internaţională            Stimaţi invitaţi,              Vă facem cunoscut că sesiunea ştiinţifică anuală cu participare internaţională cu tema „Dreptul între tradiţie şi reformă”, stab